De boeren krijgen een steeds grotere rol in het beheer van de natuur in Nederland. Het aanvragen en uitvoeren van de ingewikkelde subsidieregelingen vereist specialistische kennis. NatuurBeleven verzorgt al jaren subsidieaanvragen, secretariaat, veldwerk, controles en adviezen voor de Vereniging voor agrarisch natuurbeheer ‘De Amstel’. De vereniging omvat 1.400 hectare boerenland en regelt de bescherming van weidevogels, de verrijking van de flora, verhoogt de kwaliteit van het slootwater en zet speciale projecten op, zoals het planten van hoogstamboomgaarden, inrichten van erven en het plaatsen van nestkasten voor steenuilen en kerkuilen.
NatuurBeleven treedt ook als beheersadviseur bij de stichting agrarische bedrijven in Spaarnwoude.

Op projectbasis kunnen wij SAN-aanvragen verrichten, weidevogelbescherming begeleiden en dergelijke.

Natuurbeheer / Onderzoeksmethoden